ייפוי כח מתמשך

מהו ייפוי כוח מתמשך - תקציר מידע

בשנת 2016 נכנס תיקון לחוק המאפשר לכל אדם לתכנן את המשך חייו הבוגרים במצב שבו הוא עצמו לא יוכל לנהלם. המחשבה שעמדה מאחורי תיקון זה היא העובדה כי לקראת הגיל השלישי, רבים נזקקים לעזרת אדם אחר בתפקוד היום יומי, הן בביצוע פעולות כספיות והן בביצוע החלטות רפואיות ופעולות פיזיות. נוצר מצב בו לאנשים המתקשים בביצוע פעולות שגרתיות ממונה אפוטרופוס.

כידוע, אפוטרופוס נוטל מהאדם את כל יכולתו לקבל החלטות ודעתו אינה נשמעת עוד. מצב זה, בו במובנים רבים מתבצעת דריסת זכויותיו של האדם, הרימה מחאה – זאת, בטענה כי לא ייתכן שבתי המשפט יקבלו החלטות בנוגע לאדם מבלי שניתנה לו האפשרות להחליט בנושא זה. לפיכך, תוקן אותו תיקון לחוק, אשר נכנס לתוקף כאמור בשנת 2016. במסגרת התיקון העדכני, נקבע מנגנון מדורג, אשר קודם למינוי אפוטרופוס.

מנגנון זה נקבע “ייפוי כוח מתמשך” – מסמך משפטי שבאמצעותו יכול כל אדם מגיל 18 ומעלה להעניק לאדם אחר, מיופה הכוח, זכות לקבל החלטות ולפעול בשמו, עפ”י ההנחיות במסמך, כאשר הוא במצב שאינו יכול לעשות זאת בעצמו.

יתרונות ייפוי הכוח

יתרון מרכזי של ייפוי הכוח הוא שהאדם “הממנה” בוחר מרצונו, עוד בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות לגבי זהות האדם (או מוסד) שיטפל בענייניו וכיצד ייראו חייו אם וכאשר מצבו יתדרדר. הדרדרות כזו יכולה לקרות כתוצאה, למשל, מתאונה, מחלות זקנה (כגון דמנציה) או מוגבלות נפשית, כאשר כל אלה עלולות לפגוע בכושר השיפוט  של האדם. הממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו ובכל זאת ענייניו האישיים (כולל הרפואיים) ואלה הקשורים ברכוש, או רק לחלקם.

המסמך נכנס לתוקף רק  כאשר מתרחש מצב שאותו קבע הממנה מראש. ההחלטה לגבי מצב כזה אינה בסמכותו הבלעדית של מיופה הכוח אלא אך ורק על פי האמור במסמך.

האפשרויות שמעניק ייפוי כוח מתמשך הן מגוונות, החל בסוגיות של הטיפול הרפואי הרצוי ועד ניהול ענייני רכוש כלליים או ספציפיים. מובן כי מעת לעת ניתן לשנות את המסמך בתהליך מבוקר ומפוקח. מסמך ייפוי כוח מתמשך נערך ע”י עורך דין ונחתם ע”י הממנה ומיופה הכוח בנוכחותו של עורך הדין.

בייפוי כוח מתמשך קיימות הגנות משפטיות רבות שמבטיחות כי הוראות הממנה יבוצעו כלשונן ולא ינוצלו לרעה. טיפול בהכנת ייפוי כוח מתמשך יכול להתבצע רק על ידי עורכי דין שעברו הכשרה מתאימה ומאושרים ע”י האפוטרופוס הכללי.

ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לייפוי כוח רגיל

בניגוד לייפוי כוח רגיל, המפסיק להיות תקף ברגע שאדם חדל להיות כשיר לקבל החלטות, ייפוי כוח מתמשך נועד להמשיך ולהיות בתוקף גם כאשר האדם אינו כשיר עוד. ייפוי הכוח יכול להינתן על ידי כל אדם אשר מבין את המשמעות של הליך זה. זאת, על מנת למנוע את הצורך במסלול של מינוי אפוטרופוס דרך בית המשפט,  כשייתכן שתוך זמן מה תיפגע יכולת קבלת ההחלטות של האדם הממנה מכל סיבה שהיא.

תוקף מינוי מיופה הכוח יופעל ע”פ מנגנון שנקבע ע”י הממנה בייפוי הכוח המתמשך. כך לדוגמא יכול לקבוע הממנה שע”פ קביעת רופאו האישי או כל רופא אחר בהתרחש אירוע רפואי, יכנס מיופה הכוח לתפקידו.

לכל אדם באשר הוא, ובכל גיל ובלבד שהוא בגיר, המעוניין לקבוע בעצמו ובעודו כשיר מי יהיה האחראי מטעמו וינהל את רכושו ו/או ידאג לטיפול בבריאותו, מומלץ לערוך ייפוי כוח מתמשך וזאת כתחליף להליך האפוטרופסות המסורבל בו יחליטו אחרים עבורו ומבלי יכולת להיוועץ  בו ולקבל את דעתו.

אופן עריכת ייפוי הכוח המתמשך

עריכת ייפוי כוח מתמשך בהם ממנה האדם את מיופה הכוח בו בחר להמשיך ולנהל את ענייניו הקשורים ברכוש אפשרית אך ורק ע”י עורך דין שהוסמך לכך ע”י האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים. ייפוי הכוח המתמשך ממולא ע”י עוה”ד בתיאום עם הממנה ומיופה הכוח, מועבר באופן מקוון למשרד המשפטים.  רק לאחר קבלת אישור האפוטרופוס הכללי, ייפוי הכוח ייכנס לתוקף. הליך זה חוסך ומחליף את הליך מינוי האפוטרופוס המצריך התנהלות בבית המשפט ואת קבלת אישורו למינוי.

כך לדוגמה, אדם יוכל לקבוע אם בהגיעו למצב סיעודי, ירצה לקבל טיפול במוסד רפואי/גריאטרי או לקבל טיפול דומה בביתו באמצעות מטפל/ת. בנוסף, הוא יוכל לקבוע האם תהיה זו מטפלת ממין נקבה או מטפל זכר וכו’. בנוסף, הוא יוכל לקבוע את המוסד הספציפי שבו יבקש להתאשפז, ועוד החלטות שבמצב של הדרדרות במצב רפואי, לא תמיד ניתן לשאול.

מטרתו של מסמך זה היא בין היתר לעשות סדר לבני המשפחה הקרובים, מבלי שידרשו להתלבט בדילמות הקשות המגיעות בזמנים קשים כאלה. בחתימה על מסמך זה, מוסרת אחריות גדולה מקרובי הממנה. זאת, שכן הממנה משאיר בידיו את כל שיקול הדעת וההחלטות הנוגעות לניהול חייו, ובוחר מהיום כיצד יראה הטיפול בו בעתיד, בעת בה לא יוכל להביע כהלכה ובשלמות את רצונו.

אכן, מדובר במעמד לא פשוט, בין הממנה לממונה, ואולם, בסופו של תהליך, יוצאים הצדדים מחוזקים. הממנה יודע כי “אמר את דברו” ולא תהיינה שאלות או חוסר ודאות לגבי איך, היכן וכיצד לטפל בו. מנגד, הממונה, יודע כי קיבל על עצמו אחריות רבה, וכן כי הממנה סומך ובוטח בו כי ימלא את הוראותיו בבוא העת.

מסמך זה מהווה הצהרת רצון מלאה של הממנה, בצורה המפורטת ביותר שניתן לצפות לה. המסמך ניתן לביטול בכל עת, הן בהודעת הממנה והן בהודעת הממונה, במידה והאחרון אינו רוצה עוד בתפקיד זה בטרם כניסה לתוקף של ייפוי הכוח.

ייפוי הכוח המתמשך נערך על ידי עורך דין שעבר הסמכה מיוחדת על ידי משרד המשפטים בנוכחות הממנה והממונה גם יחד. כיום יש רשימה מצומצמת ביותר של עורכי דין שעברו את ההכשרה ומורשים להכין מסמך מיוחד זה.

ניתן להעניק ייפוי כוח מתמשך לעניין אחד או לכל העניינים גם יחד. ניתן להעניק ייפוי כוח מתמשך לממונה אחד או למספר ממונים גם יחד או לחוד. עם הכנתו נשלח המסמך באופן מידי ומקוון למשרד המשפטים, בעוד שהמסמך המקורי מועבר באותו השבוע פיזית ומופקד במשרד המשפטים. עד כניסתו לתוקף נותר מופקד ייפוי הכוח במשרד המשפטים.

ייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקפו במועד שבו חדל הממנה להיות מסוגל להבין בדבר (או כפי שנקבע בתוכן ייפוי הכוח) בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך. זאת, בלבד שמיופה הכוח מסר לאפוטרופוס הכללי הצהרה כי התקיימו התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, כולו או חלקו, וכי קוימו חובות היידוע. אם כחלק מיפוי הכוח, הייתה חוות דעת מומחה תנאי לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, תצורף להצהרה חוות הדעת.

הבדלים בין צוואה לייפוי כוח מתמשך

שירות זה שונה מצוואה שכן, צוואה מסדירה את מצבנו לאחר מותנו ואינה מטפלת בסוף ימינו או במצב בו נפצענו, נפגענו, השתתקנו או חלינו. מומלץ אם כן, להסדיר עניינים אלו בעודנו כשירים ובריאים. לכל היותר, יופקד ייפוי הכוח במשרד המשפטים וכך נבטיח כי רצוננו ימומש.

מעוניינים בייעוץ משפטי ללא עלות?

מלאו את הפרטים ונדאג לחזור אליכם בהקדם

    מעוניינים בייעוץ משפטי ללא עלות?
    close slider

      מלאו את הפרטים ונדאג לחזור אליכם בהקדם