תאונת עבודה

תאונת עבודה

אובדן כושר עבודה

רבים מהנפגעים בתאונה או כתוצאה ממחלה מאבדים את כושרם לעבוד בין אם באופן חלקי ובין אם באופן מלא. כלומר, נפגעים רבים אינם מסוגלים לשוב לעבוד בעבודתם או בעבודה אחרת התואמת את הכשרתם, השכלתם או ניסיונם.

ביטוח לאובדן כושר עבודה מהווה לרוב נספח לביטוח במסגרת קרנות הפנסיה – המוגדר כפנסיית נכות או כחלק מביטוח חיים אשר קיים לכל אדם עובד כחלק מההפרשות שמפריש המעסיק במסגרת עבודתו.

על התובע שאיבד את כושר עבודתו להגיש תביעה ביטוחית מכח הפוליסה בה הוא מבוטח על ידי המעסיק ולקוות שחברת הביטוח תכיר בתביעתו ולא תדחה אותה מסיבות רבות ומגוונות כמנהגן של חברות הביטוח על מנת להימנע מתשלום הפיצוי.

מקרים רבים בהם המבוטח איבד את כושר עבודתו מובאים בפני חברת הביטוח אשר נוטה לדחות את התביעה בטענות של אי קיום תנאי ביטוח, הסתרת מידע או אי גילוי וכן על סמך חריגים שונים ומשונים שחברות הביטוח דואגות לכלול אותם בפוליסה ולעיתים אף לא ליידע את המבוטח אודותם או בדרך של הסתרה או אי הבלטה כפי שהן מחויבות על פי חוק חוזה ביטוח.

מכיוון שכך הם פני הדברים, ראוי להגיש את התביעה הנ”ל באמצעות סיוע של עורך דין הבקיא בתחום הביטוחים. חשוב לזכור, גם אם חברת הביטוח דחתה את התביעה מסיבות כאלו ואחרות אין המדובר בהחלטה סופית וניתן להיעזר בעורך דין על מנת לערר עליה ולזכות בזכויות המגיעות לך.

מהי קצבת הנכות מקרן פנסיה?

פנסיית הנכות היא קצבה חודשית המשולמת לעמית מקרן הפנסיה וזאת כאשר לפחות 25% מכושרו לעבוד נפגע בשל מצב בריאותו ובשל כך הוא אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו.

אחד התנאים לקבלת הקצבה הינו כי המבוטח איבד את כושרו לעבוד במשך תקופה של למעלה מ-90 ימים רצופים.

גובה הקצבה נקבע בהתאם לפרמטרים שונים כגון: גיל המבוטח, שיעור הפרשות לקרן הפנסיה, שכרו של המבוטח וכן אחוז הנכות שנקבעה לו על ידי רופא מוסמך מטעם חברת הביטוח.

כאשר הנכות שהובילה לאי הכושר היא כתוצאה ממחלה קיימת – המבוטח יהיה זכאי לקצבה רק אם צבר ותק של 5 שנים לפחות כמבוטח בקרן קודם לקביעת הנכות בגינה הוא תובע.

הקצבה תינתן בהתאם ובכפוף לשכר שעבורו שולמו ההפרשות לקרן הפנסיה ובשיעור של 75% ממנו.

חשוב לדעת, כי לכל קרן פנסיה יש תנאים אחרים. כלומר, לדוג’ ייתכנו מקרים בהן התשלום ישולם למבוטח גם אם איבד את כושר עבודתו לעבוד למשך תקופה קצרה יותר מ-90 ימים בחלק מקרנות הפנסיה. על כן, יש לבחון את התנאים של כל קרן פנסיה מחדש טרם הגשת התביעה.

כמו כן, במידה והנכות נגרמה למבוטח במסגרת תאונת עבודה/שירות צבאי/פעולות איבה – יהיה על המבוטח קודם למצות את זכויותיו מול המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון טרם הגשת התביעה להכרה בנכויותיו וקבלת הפיצוי במסגרת קרן הפנסיה.

מתי מתבצע התשלום?

תשלום קרן הפנסיה יחל החל מהיום ה-91 מהמועד בו אירע האירוע שגרם נכות למבוטח על פי קביעת הוועדה הרפואית מטעם חברת הביטוח.

האם ניתן לקזז סכום מהגמלה?

ישנם מצבים בהם קרן הפנסיה יכולה לקזז סכומים מגמלת המבוטח לדוגמה במקרה בו משולמת למבוטח גמלה נוספת מהמוסד לביטוח לאומי או ממשרד הביטחון או כאשר המבוטח חזר למעגל העבודה וסכום הכנסותיו מהעבודה ומפנסיית הנכות יחד עולה על משכורתו הממוצעת ב-12 החודשים שקדמו לנכותו.

במידה ולמבוטח מספר פוליסות האם זכאי הוא לפיצוי מכל אחת מהן?

המבוטח זכאי לקבל עד 75% משכרו בפועל. קרי, גם אם למבוטח מספר פוליסות ביטוח שונות אין הוא זכאי לקבל פיצוי עצמאי מכל פוליסה בנפרד בסך של 75% משכרו, אלה, פיצוי אחד בגובה 75% משכרו שיכול הוא להשתלם בחלקים שווים בין המבטחות של הפוליסות מהן הוא זכאי – כלומר אין כפל ביטוחים.

לאור האמור, מומלץ לעשות פוליסה אחת טובה, בה מבוטח השכר האמיתי, המקצוע של המבוטח, בה נלקח בחשבון גם אובדן כושר עבודה חלקי, בה יש פיצוי מהיום הראשון לאובדן הכושר ואין ניכויים של הביטוח הלאומי.

אנו מזמינים אתכם ליצור קשר עם משרדנו לקבלת ייעוץ ללא עלות וללא כל התחייבות, ואנו נפרוס בפניכם את כל האפשרויות העומדות בפניכם בכדי למצות את זכויותיכם או את זכות יקירכם במטרה לקבל פיצוי מקסימלי כתוצאה מהנזקים שנגרמו לכם.

מאמר זה אינו אמור לשמש כתחליף לייעוץ משפטי פרטני, אלא מדובר במאמר כללי. לשם קבלת ייעוץ ספציפי ופרטני, ניתן לפנות למשרדנו ולקבוע פגישת ייעוץ במספר 03-9666195.

 

מעוניינים בייעוץ משפטי ללא עלות?

מלאו את הפרטים ונדאג לחזור אליכם בהקדם

    מעוניינים בייעוץ משפטי ללא עלות?
    close slider

      מלאו את הפרטים ונדאג לחזור אליכם בהקדם